7 Mart 2021 Pazar
4.03.2021 tarihli ürün fiyatları

04.03.2021 St1 Mahlıç, Prese (Tacir Satış)

14.70  ()

14.70  ()

04.03.2021 Naturel Ham Zeytinyağı, Dökme (Tacir Satış)

18.63  ()

18.63  ()

04.03.2021 Kuru İncir (Tacir Satış)

16.00  ()

16.00  ()

DUYURULAR+ Tümü

04.03.2021 Türkiye- Birleşik Krallık STA Bilgilendirme Toplantısı

            Sayın Üyemiz;

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu anlaşma ile Türkiye- Birleşik Krallık ticari ilişkileri yeni bir çerçeveye oturtulmuştur. Anlaşma hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla, 11 Mart 2021 tarihinde " Türkiye -Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Toplantısı "gerçekleştirilecektir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

04.03.2021 İstihdam Teşvikleri

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden alınan yazıda; 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 Sayılı Kanun a eklenen maddeler ile yeni istihdam teşvikleri getirildiği ve mevcut maddelere yapılan düzenlemeler ile bir kısım istihdam teşviklerinin ise süresinin uzatıldığı belirtilmektedir.

Buna göre ülkemizde halihazırda uygulaması devam eden :

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 7,

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 8,

4857sayılı İş Kanununda 1,

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda 1,

5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda 1,

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 1,

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 1,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 1,

olmak üzere toplamda 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunduğu bildirilmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

 

04.03.2021 İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Hk.

  Sayın Üyemiz;

 Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi nin kuruluş protokolü Tarım ve Orman Bakanlığı nca 07.11.2019 tarihinde onaylanarak 21 nolu sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmıştır.

Dikili TDİOSB İzmir Valiliği, Dikili Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası ve Bergama Ticaret Odası işbirliğinde kurulmuştur.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi projesi kapsamında, ekte ifade edilen amaçlar doğrultusunda yatırımcı olmak isteyen özel ve/veya tüzel kişilerin başvuruda bulunmalaqrı gerekmektedir.  Konu ile ilgili detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

04.03.2021 Cezayirli Sorunlu İthalatçı Firmalar

          Sayın Üyemiz;

   Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısında, Cezayir Ticaret Müşavirliği nden iletilen bir yazıya atfen, ihracatçı firmalarımızın ticari ilişkilerinde haksız şekilde sorun yaşadıkları aşağıda isimleri belirtilen Cezayirli İthalatçı kişi ve firmalar ile ticari münasebette bulunacak ve/veya bulunma ihtimali olan firmalarımızın ihtiyatlı olmaları hususunda bilgilendirilmelerinin yararlı olacağı bildirilmektedir. Konuya ilişkin detaylı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

04.03.2021 İşveren ve İşveren Vekilinin İSG Eğitim Rehberi

         Sayın Üyemiz;

  Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürülüğünce 29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik in 2 inci maddesi kapsamındaki işveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları için kaynak olarak "İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Rehberi "hazırlanmıştır.  Konu ile ilgili detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

01.03.2021 Kuru İncir Mart Ayı Satışları

 

Sayın Üyemiz,
 

Aydın Ajans Amirliği stoklarında bulunan kuru incirler 01.03. 2021 tarihinden itibaren KDV hariç manipülasyon dahil olmak üzere peşin bedel ve vadeli olarak aşağıdaki fiyatlardan 31 Mart 2021 tarihine kadar satışa açılmıştır.

 

                                                                   Peşin Fiyat               %10 İndirimli                        Vadeli Fiyat (90Gün)                            

  • Kuru İncir A3 ( 0- 100 )                                 24,00 TL/Kg             21,60TL/kg                         24,50 TL/Kg                           
  • Kuru İncir A4 ( 0- 100 )                                 22,50 TL/Kg              20,25 TL/kg                       23,00 TL/Kg
  • Kuru İncir A5 ( 0 -100 )                                 21,50 TL/Kg              19,35 TL/kg                        22,00 TL/Kg                                                                                 
  • Satışlar ekte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.                                                                                                             
  • Saygılarımızla .
  •  
 
 
 
01.03.2021 Mesleki Eğitim Merkezleri Webinarı

   Sayın Üyemiz;

Mesleki Eğitim Merkezleri hakkında 2 Mart 2021 Salı günü saat:14:00 te internet üzerinden bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla,

26.02.2021 Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler -İsviçre ve Bosna Hersek

     Sayın Üyemiz;

  Ticaret Bakanlığı ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, 2 Mart 2021 Salı günü 14:15 - 15:30 saatleri arasında İsviçre de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz, 4 Mart 2021 Perşembe günü 14:00 - 15:30 saatlerinde ise Bosna Hersek te görev yapmakta olan Ticaret müşavirlerimiz ve bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

  Saygılarımızla,

26.02.2021 İzmir Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Projelerinin Tanıtımı

    Sayın Üyemiz;

 İzmir Ticaret Odası nın ; İzmir Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri projeleri hakkındadki yazısı ve bilgi notu ekte sunulmaktadır.

 

  Saygılarımızla,

26.02.2021 Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi "İhale Çağrısı

   Sayın Üyemiz;

 Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır.

COSME Programı kapsamında " Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi" çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

26.02.2021 Türkiye -AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi- Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyaloğu Etkinliği

       Sayın Üyemiz;

   Avrupa Birliği nin sağladığı mali destekle  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  ve "Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği" (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülmekte olan "Türkiye -AB İş Dünyası Diyaloğu (TEDB) " projesi kapsamında, 10 - 11 Mart 2021 tarihlerinde, "Türkiye -AB Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyaloğu" etkinliği, online toplantı platformunda gerçekleştirilecektir. Konu ile ilgili detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

    Saygılarımızla,

26.02.2021 Brezilya Yatırım Forumu - 2021

      Sayın Üyemiz;

   Brezilya nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan ilgide kayıtlı yazı ile, Brezilya Hükümeti, Interamerican Kalkınma Bankası (Interamerican Development Bank -IDB) ve Brezilya Yatırım Teşvik Ajansı (APEX- Brasil) tarafından 31 Mayıs - 1 Haziran 2021 tarihlerinde Brezilya nın Sao Paulo şehrinde, Transamerica Oteli nde "Brezilya Yatırım Forumu -2021 (BIF2021)in gerçekleştirileceği bildirilmektedir.Konu ile ilgili detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

   Saygılarımızla,

26.02.2021 Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğu

       Sayın Üyemiz;

   Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile Zagrep Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Hırvastistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırım Fırsatları Kataloğunun güncellendiği, konuyla ilgili detaylara http://investcroatia.gov.hr/en/ecatalog/ sayfasından ulaşılabileceği bildirilmektedir. Konu ilgili detaylı bilgi ekte sunulmaktadır. 

 

    Saygılarımızla,

24.02.2021 XIII.Kurumsal Yönetim Zirvesi

  Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği nin işbirliğinde 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde ekli program çerçevesinde "Sürdürülebilir İş Dünyasının Pusulası: Kurumsal Yönetim" konulu XIII.Kurumsal Yönetim Zirvesi gerçekleştirilecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu nun da katılımlarıyla internet üzerinden gerçekleştirilecek olan zirvede XI. Kurumsal Yönetim Ödülleri de sahiplerini bulacaktır. Zirveye ilişkin davet ekte sunulmaktadır. 

 Saygılarımızla,

22.02.2021 Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler, Belarus Slovakya

  Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, 23 Şubat 2021 Salı günü 14.00 -15.30 saatleri arasında Belarus ta; 25 Şubat 2021 Perşembe günü 14.00 -15.30 saatleri arasında Slovakya da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya ilişkin detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmaktadır. 

 

Saygılaırmızla,

18.02.2021 TOBB Uyum Eğitimleri Hk.

    Sayın Üyemiz;

TOBB girişimleri ile hukuk uyuşmazlıkları alternatif uyuşmazlık çözümleri alanında ulusal ve uluslararası hizmet vermek amacıyla kurulan TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık  Çözüm Merkezi ekte tanıtımları yer alan "İş Dünyasında Müzakere ve Arabuluculukta Uzmanlık "ile Taraf Vekilliği" konularında eğitim düzenlenmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

18.02.2021 Promosyon Kampanyalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hk.

      Sayın Üyemiz;

 Promosyon kampanyalarında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü nden alınan E- 93327413 -402 -00060972003 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla,

15.02.22021 Slovenya ve Litvanya Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

  Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı ndan alınan ilgi (a) da kayıtlı yazıda, 18 Şubat 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Slovenya da ilgi (b) de kayıtlı yazıda ise 16 Şubat 2021 salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Litvanya da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ilkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Son konusu etkinliğin programı ve kayıt linki ekte yer almaktadır.

 

Saygılarımızla

12.02.2021 Cosme ELIIT Projesi 2.Çağrısı

  Sayın Üyemiz;

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyrular yapılmaktadır. 

COSME kapsamında  yer alan ELIIT Projesi (Eurupean Light Industries Innovation and Technology Project ) çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla

12.02.2021 Yeni Açılan Ro-Ro Hatları Hk.

    Sayın Üyemiz;

Ülkemiz ihracatının değer bazında %30 unun gerçekleştirildiği uluslarası karayolu taşımacılık sektörü, yurtdışında yetersiz geçiş belgesi kotaları, mod ve güzergah dayatmaları, geçiş ücretleri gibi engellerle karşılaşmaktadır. Ayrıca, Avrupa ya yönelik ihraç taşımalarımızda en önemli çıkış noktası durumundaki Kapıkule de araç yoğunluğu nedeniyle yaşanan beklemeler ve gecikmeler taşımacılık ve dış ticaretimizde zaman kayıplarına ve maliyet artışlarına yol açmakta, ihraç ürünlerimizin uluslararası alanda rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Dolayısıyla, karayolu taşımacılığında alternatif güzergah ve rotalar her geçen gün önem kazanmaktadır. 

Bu kapsamda 03.02.2021 tarihinde faaliyete başlayan Karasu- Köstence (Romanya) ve 07.02.2021 tarihinde seferlerine başlanan Alsancak -Tarragona (İspanya) Ro-Ro hatlarının karayolu taşımacılığında yaşanan sorunlara önemli çözüm alternatifleri oluşturacağı öngörülmektedir. 

Konu ile ilgili detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Saygılaırmzla,


İspanya Zeytinyağı/Pamuk Fiyatları

05.03.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.349.00€/t - 21.124.55TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.03.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.500.00€/t-22.482.50TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.03.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.030.00€/t-27.248.79TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.03.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

04.03.2021 Memphis/Eastern

16.24TL/Kg  (Max.Fiyat)

100.250USc/LB  (Top.Miktar)

04.03.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.350.00€/t - 20.877.16TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.03.2021 ABD No:2 (ort)

13.67TL/Kg  (Max.Fiyat)

84.39USc/LB  (Top.Miktar)

04.03.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.499.00€/t-22.200.86TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.03.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.030.00€/t-26.918.21TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.03.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

03.03.2021 Memphis/Eastern

14.47TL/Kg  (Max.Fiyat)

89.620USc/LB  (Top.Miktar)

03.03.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.350.00€/t - 20.683.05TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.03.2021 ABD No:2 (ort)

13.83TL/Kg  (Max.Fiyat)

85.70USc/LB  (Top.Miktar)

03.03.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.499.00€/t-21.994.44TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.03.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.000.00€/t-26.403.90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.03.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

02.03.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.350.00€/t - 20.730.99TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.03.2021 Memphis/Eastern

15.80TL/Kg  (Max.Fiyat)

98.000USc/LB  (Top.Miktar)

02.03.2021 ABD No:2 (ort)

14.23TL/Kg  (Max.Fiyat)

88.24USc/LB  (Top.Miktar)

02.03.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.500.00€/t-22.054.25TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.03.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

02.03.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.455.00€/t-30.478.97TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.03.2021 Memphis/Eastern

16.07TL/Kg  (Max.Fiyat)

98.750USc/LB  (Top.Miktar)

01.03.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.350.00€/t - 21.051.53TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.03.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.500.00€/t-22.395.25TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.03.2021 ABD No:2 (ort)

14.45TL/Kg  (Max.Fiyat)

88.82USc/LB  (Top.Miktar)

01.03.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.600.00€/t-41.207.26TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

26.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.349.00€/t - 20.663.91TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.02.2021 Memphis/Eastern

16.32TL/Kg  (Max.Fiyat)

102.750USc/LB  (Top.Miktar)

26.02.2021 ABD No:2 (ort)

13.67TL/Kg  (Max.Fiyat)

86.08USc/LB  (Top.Miktar)

26.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.500.00€/t-21.992.25TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

26.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.600.00€/t-40.465.74TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.02.2021 Memphis/Eastern

16.16TL/Kg  (Max.Fiyat)

101.750USc/LB  (Top.Miktar)

25.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.349.00€/t - 20.419.85TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.649.00€/t-23.027.75TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.02.2021 ABD No:2 (ort)

13.81TL/Kg  (Max.Fiyat)

86.94USc/LB  (Top.Miktar)

25.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.600.00€/t-39.987.80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

24.02.2021 Memphis/Eastern

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.000USc/LB  (Top.Miktar)

24.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.348.00€/t - 20.092.30TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.02.2021 ABD No:2 (ort)

14.33TL/Kg  (Max.Fiyat)

90.94USc/LB  (Top.Miktar)

24.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.649.00€/t-22.668.02TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.600.00€/t-39.363.12TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

23.02.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.348.00€/t - 20.092.30TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.02.2021 Memphis/Eastern

15.43TL/Kg  (Max.Fiyat)

99.500USc/LB  (Top.Miktar)

23.02.2021 ABD No:2 (ort)

13.95TL/Kg  (Max.Fiyat)

89.92USc/LB  (Top.Miktar)

23.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.649.00€/t-22.668.02TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.443.00€/t-29.462.43TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

19.02.2021 Memphis/Eastern

15.16TL/Kg  (Max.Fiyat)

98.750USc/LB  (Top.Miktar)

22.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.349.00€/t - 19.863.14TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.02.2021 ABD No:2 (ort)

13.47TL/Kg  (Max.Fiyat)

87.73USc/LB  (Top.Miktar)

22.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.649.00€/t-22.399.94TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.443.00€/t-29.114.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

18.02.2021 Memphis/Eastern

15.19TL/Kg  (Max.Fiyat)

98.250USc/LB  (Top.Miktar)

19.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.350.00€/t - 19.744.46TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.02.2021 ABD No:2 (ort)

13.54TL/Kg  (Max.Fiyat)

87.55USc/LB  (Top.Miktar)

19.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.549.00€/t-21.416.44TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.443.00€/t-28.927.74TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

17.02.2021 Memphis/Eastern

14.85TL/Kg  (Max.Fiyat)

97.250USc/LB  (Top.Miktar)

18.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.398.00€/t - 20.313.45TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.549.00€/t-21.592.57TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.02.2021 ABD No:2 (ort)

13.31TL/Kg  (Max.Fiyat)

87.18USc/LB  (Top.Miktar)

16.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00TL/Kg  (Top.Miktar)

18.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.604.00€/t-30.529.48TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.398.00€/t - 20.185.64TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.02.2021 Memphis/Eastern

14.97TL/Kg  (Max.Fiyat)

97.250USc/LB  (Top.Miktar)

16.02.2021 ABD No:2 (ort)

13.37TL/Kg  (Max.Fiyat)

86.85USc/LB  (Top.Miktar)

17.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.549.00€/t-21.456.71TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.02.2021 Memphis/Eastern

14.69TL/Kg  (Max.Fiyat)

94.500USc/LB  (Top.Miktar)

03.02.2021 Memphis/Eastern

14.18TL/Kg  (Max.Fiyat)

90.000USc/LB  (Top.Miktar)

08.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00TL/Kg  (Top.Miktar)

19.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

09.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00TL/Kg  (Top.Miktar)

01.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

11.02.2021 ABD No:2 (ort)

13.14TL/Kg  (Max.Fiyat)

84.41USc/LB  (Top.Miktar)

28.12.2020 Memphis/Eastern

14.86TL/Kg  (Max.Fiyat)

91.500USc/LB  (Top.Miktar)

04.02.2021 Memphis/Eastern

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.000USc/LB  (Top.Miktar)

12.02.2021 ABD No:2 (ort)

13.35TL/Kg  (Max.Fiyat)

85.91USc/LB  (Top.Miktar)

05.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00TL/Kg  (Top.Miktar)

15.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00TL/Kg  (Top.Miktar)

22.01.2021 ABD No:2 (ort)

13.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

79.56USc/LB  (Top.Miktar)

27.01.2021 ABD No:2 (ort)

12.85TL/Kg  (Max.Fiyat)

78.84USc/LB  (Top.Miktar)

17.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.604.00€/t-30.337.39TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.348.00€/t-28.377.64TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

02.02.2021 ABD No:2 (ort)

12.40TL/Kg  (Max.Fiyat)

78.69USc/LB  (Top.Miktar)

19.01.2021 Memphis/Eastern

15.02TL/Kg  (Max.Fiyat)

90.750USc/LB  (Top.Miktar)

04.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500.00€/t-30.152.50TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.01.2021Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

21.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

19.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 18.124.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.200.00€/t - 18.856.86TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.02.2021 ABD No:2 (ort)

12.96TL/Kg  (Max.Fiyat)

82.28USc/LB  (Top.Miktar)

15.01.2021Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

04.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.200.00€/t - 18.953.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.01.2021 Memphis/Eastern

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.000USc/LB  (Top.Miktar)

25.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.048.00€/t - 18.474.18TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

01.02.2021 Memphis/Eastern

14.51TL/Kg  (Max.Fiyat)

89.750USc/LB  (Top.Miktar)

21.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 18.078.80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.200.00€/t - 19.250.44TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.01.2021 ABD No:2 (ort)

13.07TL/Kg  (Max.Fiyat)

79.59USc/LB  (Top.Miktar)

01.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.149.00€/t - 19.099.88TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.050.00€/t - 18.437.49TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.048.00€/t - 18.382.64TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.100.00€/t - 19.817.70TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.12.2020 ABD No:2 (ort)

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.00USc/LB  (Top.Miktar)

29.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.100.00€/t - 18.769.17TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.300.00€/t-29.830.02TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 18.026.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00TL/Kg  (Top.Miktar)

13.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.450.00€/t-31.345.32TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.300.00€/t - 19.671.21TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 17.959.40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

12.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

09.02.2021 Memphis/Eastern

14.43TL/Kg  (Max.Fiyat)

92.500USc/LB  (Top.Miktar)

14.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.800.00€/t-34.471.70TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00TL/Kg  (Top.Miktar)

14.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 18.143.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.300.00€/t - 19.704.33TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

15.02.2021 Memphis/Eastern

14.82TL/Kg  (Max.Fiyat)

96.250USc/LB  (Top.Miktar)

08.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.248.00€/t - 19.089.11TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.02.2021 ABD No:2 (ort)

12.53TL/Kg  (Max.Fiyat)

80.74USc/LB  (Top.Miktar)

10.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.300.00€/t - 19.738.14TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.396.00€/t - 20.308.49TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.02.2021 Memphis/Eastern

14.69TL/Kg  (Max.Fiyat)

94.000USc/LB  (Top.Miktar)

09.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.528.00€/t-21.535.77TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

15.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 17.995.20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.396.00€/t - 20.397.14TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.01.2021 Memphis/Eastern

14.41TL/Kg  (Max.Fiyat)

89.750USc/LB  (Top.Miktar)

25.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.397.00€/t-21.622.37TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.400.00€/t-21.585.36TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.699.00€/t-33.184.09TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.450.00€/t-31.323.24TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.970.00€/t - 17.886.02TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.01.2021 ABD No:2 (ort)

13.09TL/Kg  (Max.Fiyat)

80.33USc/LB  (Top.Miktar)

20.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 18.079.40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.01.2021 Memphis/Eastern

14.76TL/Kg  (Max.Fiyat)

90.500USc/LB  (Top.Miktar)

18.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.350.00€/t-21.102.29TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.350.00€/t-21.295.70TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.01.2021 ABD No:2 (ort)

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.00USc/LB  (Top.Miktar)

18.01.2021 Memphis/Eastern

14.76TL/Kg  (Max.Fiyat)

90.500USc/LB  (Top.Miktar)

20.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

13.01.2021 Memphis/Eastern

14.83TL/Kg  (Max.Fiyat)

90.000USc/LB  (Top.Miktar)

21.01.2021 Memphis/Eastern

14.79TL/Kg  (Max.Fiyat)

90.750USc/LB  (Top.Miktar)

21.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.300.00€/t-20.790.62TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.01.2021 Memphis/Eastern

14.67TL/Kg  (Max.Fiyat)

89.250USc/LB  (Top.Miktar)

13.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 18.171.20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.300.00€/t-20.729.90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.372.00€/t-30.266.73TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.01.2021 Memphis/Eastern

14.48TL/Kg  (Max.Fiyat)

89.250USc/LB  (Top.Miktar)

15.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.349.00€/t-21.135.36TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.528.00€/t-21.694.79TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.449.00€/t-21.429.23TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.549.00€/t-21.800.83TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.02.2021 ABD No:2 (ort)

11.70TL/Kg  (Max.Fiyat)

78.03USc/LB  (Top.Miktar)

09.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.400.00€/t-28.964.26TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.200.00€/t - 18.969.50TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.448.00€/t-30.645.13TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

11.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.500.00€/t-21.417.75TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

05.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.499.00€/t-21.419.67TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.02.2021 ABD No:2 (ort)

13.22TL/Kg  (Max.Fiyat)

85.91USc/LB  (Top.Miktar)

08.02.2021 ABD No:2 (ort)

12.86TL/Kg  (Max.Fiyat)

82.28USc/LB  (Top.Miktar)

08.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.399.00€/t-28.862.29TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.02.2021 Memphis/Eastern

13.12TL/Kg  (Max.Fiyat)

83.980USc/LB  (Top.Miktar)

09.02.2021 ABD No:2 (ort)

13.25TL/Kg  (Max.Fiyat)

84.93USc/LB  (Top.Miktar)

26.01.2021 Memphis/Eastern

14.79TL/Kg  (Max.Fiyat)

90.750USc/LB  (Top.Miktar)

10.02.2021 Memphis/Eastern

14.70TL/Kg  (Max.Fiyat)

94.000USc/LB  (Top.Miktar)

27.01.2021 Memphis/Eastern

15.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

92.000USc/LB  (Top.Miktar)

15.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.549.00€/t-21.699.63TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.457.00€/t-29.807.98TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.549.00€/t-21.605.32TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.448.00€/t-21.879.48TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.02.2021 Memphis/Eastern

15.02TL/Kg  (Max.Fiyat)

96.500USc/LB  (Top.Miktar)

27.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.050.00€/t - 18.390.75TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.02.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.250.00€/t - 19.167.52TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.349.00€/t-21.308.95TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.01.2021 ABD No:2 (ort)

12.98TL/Kg  (Max.Fiyat)

79.15USc/LB  (Top.Miktar)

10.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.400.00€/t-29.178.12TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.01.2021 Memphis/Eastern

14.97TL/Kg  (Max.Fiyat)

91.250USc/LB  (Top.Miktar)

08.01.2021 ABD No:2 (ort)

12.41TL/Kg  (Max.Fiyat)

77.27USc/LB  (Top.Miktar)

11.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.450.00€/t-31.094.85TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.550.00€/t-31.941.48TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.599.00€/t-30.638.28TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00TL/Kg  (Top.Miktar)

11.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

27.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.400.00€/t-21.530.64TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.599.00€/t-30.832.99TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.599.00€/t-30.781.167TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.01.2021 ABD No:2 (ort)

12.64TL/Kg  (Max.Fiyat)

77.93USc/LB  (Top.Miktar)

12.01.2021 ABD No:2 (ort)

13.01TL/Kg  (Max.Fiyat)

79.20USc/LB  (Top.Miktar)

10.02.2021 ABD No:2 (ort)

12.93TL/Kg  (Max.Fiyat)

82.67USc/LB  (Top.Miktar)

13.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.250.00€/t-20.442.60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.01.2021 ABD No:2 (ort)

13.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

78.92USc/LB  (Top.Miktar)

29.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.448.00€/t-30.817.18TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.550.00€/t-31.877.93TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.01.2021 ABD No:2 (ort)

12.99TL/Kg  (Max.Fiyat)

79.71USc/LB  (Top.Miktar)

28.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.699.00€/t-33.082.74TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.448.00€/t-21.894.17TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.300.00€/t-29.679.87TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

12.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.250.00€/t-20.428.20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

25.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.300.00€/t-29.767.98TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

21.01.2021 ABD No:2 (ort)

13.13TL/Kg  (Max.Fiyat)

80.57USc/LB  (Top.Miktar)

22.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.397.00€/t-21.515.23TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.448.00€/t-21.757.33TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.499.00€/t-31.629.91TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.299.00€/t-28.866.90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.02.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

19.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.499.00€/t-31.707.93TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.02.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500.00€/t-29.999.55TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.02.2021 ABD No:2 (ort)

12.45TL/Kg  (Max.Fiyat)

78.99USc/LB  (Top.Miktar)

22.01.2021 Memphis/Eastern

14.91TL/Kg  (Max.Fiyat)

91.250USc/LB  (Top.Miktar)

04.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.400.00€/t-20.676.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.01.2021 ABD No:2 (ort)

12.84TL/Kg  (Max.Fiyat)

78.70USc/LB  (Top.Miktar)

08.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.596.00€/t-22.044.19TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.350.00€/t-21.243.29TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.01.2021 ABD No:2 (ort)

13.10TL/Kg  (Max.Fiyat)

79.15USc/LB  (Top.Miktar)

02.02.2021 Memphis/Eastern

14.26TL/Kg  (Max.Fiyat)

90.500USc/LB  (Top.Miktar)

03.02.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.400.00€/t-20.694.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.01.2021 Memphis/Eastern

14.82TL/Kg  (Max.Fiyat)

90.250USc/LB  (Top.Miktar)

08.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 17.900.60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

08.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.300.00€/t-20.585.69TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.01.2021 Memphis/Eastern

14.41TL/Kg  (Max.Fiyat)

89.750USc/LB  (Top.Miktar)

07.01.2021 ABD No:2 (ort)

12.41TL/Kg  (Max.Fiyat)

77.26USc/LB  (Top.Miktar)

08.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.450.00€/t-30.878.53TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

07.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t - 17.659.20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.01.2021 Memphis/Eastern

14.43TL/Kg  (Max.Fiyat)

88.500USc/LB  (Top.Miktar)

07.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.100.00€/t-19.017.60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.01.2021 ABD No:2 (ort)

12.65TL/Kg  (Max.Fiyat)

77.56USc/LB  (Top.Miktar)

07.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.865.00€/t-25.945.44TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 18.164.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

06.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.100.00€/t-19.072.20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.01.2021 Memphis/Eastern

14.22TL/Kg  (Max.Fiyat)

87.500USc/LB  (Top.Miktar)

06.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.865.00€/t-26.019.93TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.01.2021 ABD No:2 (ort)

12.57TL/Kg  (Max.Fiyat)

75.35USc/LB  (Top.Miktar)

04.01.2021 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

05.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 18.109.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.01.2021 Memphis/Eastern

14.33TL/Kg  (Max.Fiyat)

87.500USc/LB  (Top.Miktar)

05.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.250.00€/t-20.372.62TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.01.2021 ABD No:2 (ort)

12.44TL/Kg  (Max.Fiyat)

75.97USc/LB  (Top.Miktar)

05.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.250.00€/t-29.427.12TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.01.2021 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 18.265.80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

31.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

04.01.2021 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.049.00€/t-18.713.31TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

31.12.2020 Memphis/Eastern

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.000USc/LB  (Top.Miktar)

04.01.2021 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.292.00€/t-30.065.50TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

31.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.17TL/Kg  (Max.Fiyat)

75.12USc/LB  (Top.Miktar)

30.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

31.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 18.048.20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.12.2020 Memphis/Eastern

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.000USc/LB  (Top.Miktar)

31.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.100.00€/t-18.950.61TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

31.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.296.00€/t-29.743.43TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.26TL/Kg  (Max.Fiyat)

74.97USc/LB  (Top.Miktar)

30.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 18.172.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

29.12.2020 Memphis/Eastern

00.000USc/LB  (Max.Fiyat)

00.00TL/Kg  (Top.Miktar)

30.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.100.00€/t-19.080.81TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.25TL/Kg  (Max.Fiyat)

74.26USc/LB  (Top.Miktar)

30.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.296.00€/t-29.947.78TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.12.2020 Memphis/Eastern

85.500USc/LB  (Max.Fiyat)

14.26TL/Kg  (Top.Miktar)

29.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t - 17.849.32TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800.00€/t - 16.596.54TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

29.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.970.00€/t-18.032.39TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.27TL/Kg  (Max.Fiyat)

73.60USc/LB  (Top.Miktar)

25.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

29.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.200.00€/t-29.291.20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.12.2020 Memphis/Eastern

85.500USc/LB  (Max.Fiyat)

14.38TL/Kg  (Top.Miktar)

28.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.150.00€/t-19.823.64TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.12.2020 ABD No:2 (ort)

00,00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.00USc/LB  (Top.Miktar)

28.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500.00€/t-32.271.05TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.920.00€/t-17.878.27TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

25.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.300.00€/t-21.416.68TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.12.2020 Memphis/Eastern

84.250USc/LB  (Max.Fiyat)

14.20TL/Kg  (Top.Miktar)

24.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.37TL/Kg  (Max.Fiyat)

73.39USc/LB  (Top.Miktar)

25.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500.00€/t-32.590.60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

24.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t-18.639.40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.300.00€/t-21.435.31TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.12.2020 Memphis/Eastern

14.20TL/Kg  (Max.Fiyat)

84.250USc/LB  (Top.Miktar)

24.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.599.00€/t-33.541.60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.37TL/Kg  (Max.Fiyat)

73.39USc/LB  (Top.Miktar)

23.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t-18.703.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

22.12.2020 Memphis/Eastern

14.70TL/Kg  (Max.Fiyat)

86.750USc/LB  (Top.Miktar)

23.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.998.00€/t-18.684.29TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.599.00€/t-33.656.04TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.21TL/Kg  (Max.Fiyat)

72.07USc/LB  (Top.Miktar)

22.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t-18.734.40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

22.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.998.00€/t-18.715.66TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.12.2020 Memphis/Eastern

14.73TL/Kg  (Max.Fiyat)

86.750USc/LB  (Top.Miktar)

21.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.22TL/Kg  (Max.Fiyat)

72.01USc/LB  (Top.Miktar)

22.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.330.00€/t-31.192.77TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

21.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t-18.408.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.12.2020 Memphis/Eastern

14.35TL/Kg  (Max.Fiyat)

83.250USc/LB  (Top.Miktar)

21.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.200.00€/t-20.768.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.83TL/Kg  (Max.Fiyat)

74.41USc/LB  (Top.Miktar)

21.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3,250.00€/t-33.228.80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

18.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t-18.522.66TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.200.00€/t-20.897.36TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.12.2020 Memphis/Eastern

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.000USc/LB  (Top.Miktar)

17.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.80TL/Kg  (Max.Fiyat)

74.44USc/LB  (Top.Miktar)

18.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.900.00€/t-27.546.52TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

17.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.999.00€/t-19.006.29TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.12.2020 Memphis/Eastern

14.57TL/Kg  (Max.Fiyat)

84.250USc/LB  (Top.Miktar)

17.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.250.00€/t-21.392.77TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.500.00€/t-42.785.55TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.61TL/Kg  (Max.Fiyat)

72.90USc/LB  (Top.Miktar)

16.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t-19.071.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

16.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.100.00€/t-20.024.55TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.12.2020 Memphis/Eastern

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.000USc/LB  (Top.Miktar)

15.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.66TL/Kg  (Max.Fiyat)

72.84USc/LB  (Top.Miktar)

16.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.500.00€/t-42.909.75TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

15.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t-19.159.40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050.00€/t-19.638.38TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.12.2020 Memphis/Eastern

14.72TL/Kg  (Max.Fiyat)

84.000USc/LB  (Top.Miktar)

15.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.500.00€/t-43.108.65TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.60TL/Kg  (Max.Fiyat)

71.92USc/LB  (Top.Miktar)

11.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

14.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t-18.800.73TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.12.2020 Memphis/Eastern

14.34TL/Kg  (Max.Fiyat)

82.750USc/LB  (Top.Miktar)

14.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.998.00€/t-19.263.51TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.36TL/Kg  (Max.Fiyat)

71.33USc/LB  (Top.Miktar)

14.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500.00€/t-33.744.90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.900.00€/t-18.069.57TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

10.12.2020 Memphis/Eastern

14.11TL/Kg  (Max.Fiyat)

81.750USc/LB  (Top.Miktar)

11.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.998.00€/t-19.001.57TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.35TL/Kg  (Max.Fiyat)

71.51USc/LB  (Top.Miktar)

11.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500.00€/t-33.286.05TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

10.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.970.00€/t-18.717.16TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.12.2020 Memphis/Eastern

00,00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.000USc/LB  (Top.Miktar)

10.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.999.00€/t - 18.992.69TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.100.00€/t-29.453.41TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.12.2020 ABD No:2 (ort)

12.12TL/Kg  (Max.Fiyat)

70.30USc/LB  (Top.Miktar)

09.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t-18.484.05TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

08.12.2020 Memphis/Eastern

14.10TL/Kg  (Max.Fiyat)

81.500USc/LB  (Top.Miktar)

09.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.999.00€/t - 18.948.52TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.12.2020 ABD No:2 (ort)

11.98TL/Kg  (Max.Fiyat)

69.23USc/LB  (Top.Miktar)

09.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.100.00€/t-29.384.90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t-18.541.38TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

07.12.2020 Memphis/Eastern

13.88TL/Kg  (Max.Fiyat)

80.500USc/LB  (Top.Miktar)

08.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

0.000.00€/t - 00.000.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.200.00€/t-30.426.88TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.12.2020 ABD No:2 (ort)

11.96TL/Kg  (Max.Fiyat)

69.63USc/LB  (Top.Miktar)

04.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

07.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t-18.485.22TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.12.2020 Memphis/Eastern

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.000USc/LB  (Top.Miktar)

07.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.075.00€/t - 19.670.17TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.600.00€/t-34.126.56TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.12.2020 ABD No:2 (ort)

11.92TL/Kg  (Max.Fiyat)

68.82USc/LB  (Top.Miktar)

04.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t-18.579.01TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

04.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.075.00€/t - 19.769.97TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.12.2020 Memphis/Eastern

14.14TL/Kg  (Max.Fiyat)

82.000USc/LB  (Top.Miktar)

03.12.2020 ABD No:2 (ort)

11.78TL/Kg  (Max.Fiyat)

68.36USc/LB  (Top.Miktar)

04.12.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.000.00€/t-38.110.80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t-18.389.28TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

03.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.075.00€/t - 19.568.08TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.12.2020 Memphis/Eastern

14.20TL/Kg  (Max.Fiyat)

82.000USc/LB  (Top.Miktar)

03.12.2020 2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.000.00€/t-37.721.60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.12.2020 ABD No:2 (ort)

11.92TL/Kg  (Max.Fiyat)

68.85USc/LB  (Top.Miktar)

01.12.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

02.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t - 18.337.21TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.12.2020 Memphis/Eastern

14.27TL/Kg  (Max.Fiyat)

83.000USc/LB  (Top.Miktar)

02.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.075.00€/t - 19.512.67TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.12.2020 2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.000.00€/t-37.614.80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.12.2020 ABD No:2 (ort)

11.94TL/Kg  (Max.Fiyat)

69.44USc/LB  (Top.Miktar)

01.12.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t - 18.227.43TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

01.12.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050.00€/t - 19.162.17TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.11.2020 Memphis/Eastern

14.16TL/Kg  (Max.Fiyat)

82.250USc/LB  (Top.Miktar)

30.11.2020 ABD No:2 (ort)

11.95TL/Kg  (Max.Fiyat)

69.40USc/LB  (Top.Miktar)

01.12.2020 2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500.00€/t-32.715.90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

30.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.999.00€/t - 18.621.88TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.11.2020 Memphis/Eastern

14.34TL/Kg  (Max.Fiyat)

82.250USc/LB  (Top.Miktar)

30.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050.00€/t - 19.096.98TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500.00€/t-32.604.60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.11.2020 ABD No:2 (ort)

12.24TL/Kg  (Max.Fiyat)

70.24USc/LB  (Top.Miktar)

26.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

27.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.999.00€/t - 18.837.97TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.049.00€/t - 19.309.16TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.11.2020 Memphis/Eastern

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.000USc/LB  (Top.Miktar)

27.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500.00€/t-32.982.95TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.11.2020 ABD No:2 (ort)

12.16TL/Kg  (Max.Fiyat)

69.36USc/LB  (Top.Miktar)

26.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.999.00€/t - 18.924.33TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

25.11.2020 Memphis/Eastern

14.42TL/Kg  (Max.Fiyat)

82.500USc/LB  (Top.Miktar)

26.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050.00€/t - 19.407.14TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.11.2020 ABD No:2 (ort)

12.12TL/Kg  (Max.Fiyat)

69.36USc/LB  (Top.Miktar)

26.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500.00€/t-33.134.15TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.999.00€/t - 18.815.58TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

25.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050.00€/t - 19.295.62TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.11.2020 Memphis/Eastern

14.13TL/Kg  (Max.Fiyat)

82.500USc/LB  (Top.Miktar)

24.11.2020 ABD No:2 (ort)

11.99TL/Kg  (Max.Fiyat)

69.98USc/LB  (Top.Miktar)

25.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500.00€/t-32.943.75TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t - 18.010.78TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

24.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050.00€/t - 18.934.41TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.11.2020 Memphis/Eastern

13.59TL/Kg  (Max.Fiyat)

81.250USc/LB  (Top.Miktar)

24.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.300.00€/t-30.479.79TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.11.2020 ABD No:2 (ort)

11.80TL/Kg  (Max.Fiyat)

70.55USc/LB  (Top.Miktar)

20.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

23.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.919.00€/t - 17.292.49TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050.00€/t - 18.472.96TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.11.2020 Memphis/Eastern

13.80TL/Kg  (Max.Fiyat)

81.500USc/LB  (Top.Miktar)

23.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.050.00€/t-27.484.16TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.11.2020 ABD No:2 (ort)

11.80TL/Kg  (Max.Fiyat)

69.71USc/LB  (Top.Miktar)

19.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

20.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 18.189.40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050.00€/t - 18.644.13TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.11.2020 Memphis/Eastern

13.80TL/Kg  (Max.Fiyat)

81.000USc/LB  (Top.Miktar)

20.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.600.00€/t-32.740.92TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.11.2020 ABD No:2 (ort)

11.66TL/Kg  (Max.Fiyat)

68.42USc/LB  (Top.Miktar)

18.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

19.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 18.372.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050.00€/t - 18.831.30TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.11.2020 Memphis/Eastern

13.88TL/Kg  (Max.Fiyat)

81,250USc/LB  (Top.Miktar)

19.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.248.00€/t-39.022.12TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.11.2020 ABD No:2 (ort)

11.71TL/Kg  (Max.Fiyat)

68.58USc/LB  (Top.Miktar)

18.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.900.00€/t - 17.480.38TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

18.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.950.00€/t - 17.940.39TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.11.2020 Memphis/Eastern

13.56TL/Kg  (Max.Fiyat)

80,000USc/LB  (Top.Miktar)

18.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.248.00€/t-39.082.44TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.11.2020 ABD No:2 (ort)

11.53TL/Kg  (Max.Fiyat)

68.05USc/LB  (Top.Miktar)

16.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

17.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t - 17.763.33TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.11.2020 Memphis/Eastern

13.57TL/Kg  (Max.Fiyat)

81,250USc/LB  (Top.Miktar)

17.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.350.00€/t - 21.407.09TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.248.00€/t-38.696.73TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.11.2020 ABD No:2 (ort)

11.56TL/Kg  (Max.Fiyat)

68.33USc/LB  (Top.Miktar)

16.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950.00€/t - 17.614.74TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

16.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.350.00€/t - 21.228.02TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.11.2020 Memphis/Eastern

13.93TL/Kg  (Max.Fiyat)

81,000USc/LB  (Top.Miktar)

13.11.2020 ABD No:2 (ort)

11.39TL/Kg  (Max.Fiyat)

66.21USc/LB  (Top.Miktar)

16.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.699.00€/t-33.413.80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

13.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.930.00€/t - 17.761.21TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.350.00€/t - 21.626.34TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.11.2020 Memphis/Eastern

14.48TL/Kg  (Max.Fiyat)

81,500USc/LB  (Top.Miktar)

13.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.630.00€/t-33.405.80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.11.2020 ABD No:2 (ort)

11.77TL/Kg  (Max.Fiyat)

66.23USc/LB  (Top.Miktar)

11.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

12.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.939.00€/t - 18.438.33TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.11.2020 Memphis/Eastern

14.82TL/Kg  (Max.Fiyat)

81,500USc/LB  (Top.Miktar)

12.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050.00€/t - 19.493.86TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.11.2020 ABD No:2 (ort)

12.27TL/Kg  (Max.Fiyat)

67.50USc/LB  (Top.Miktar)

12.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.635.00€/t-34.565.94TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 19.490.60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

11.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050.00€/t- 19.977.86TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.11.2020 Memphis/Eastern

14.44TL/Kg  (Max.Fiyat)

80,000USc/LB  (Top.Miktar)

11.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.635.00€/t-35.424.16TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.11.2020 ABD No:2 (ort)

12.20TL/Kg  (Max.Fiyat)

67.60USc/LB  (Top.Miktar)

09.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

10.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t - 19.469.60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.11.2020 Memphis/Eastern

15.13TL/Kg  (Max.Fiyat)

81,000USc/LB  (Top.Miktar)

10.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.079.00€/t- 20.238.64TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.11.2020 ABD No:2 (ort)

12.66TL/Kg  (Max.Fiyat)

67.75USc/LB  (Top.Miktar)

10.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.635.00€/t-35.385.99TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t-20.092.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

09.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.079.00€/t- 20.885.63TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.11.2020 Memphis/Eastern

15.10TL/Kg  (Max.Fiyat)

81,000USc/LB  (Top.Miktar)

06.11.2020 ABD No:2 (ort)

12.37TL/Kg  (Max.Fiyat)

66.37USc/LB  (Top.Miktar)

09.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.350.00€/t-28.330.06TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

06.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t-19.919.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.11.2020 Memphis/Eastern

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00,000USc/LB  (Top.Miktar)

06.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050.00€/t- 20.416.97TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.11.2020 ABD No:2 (ort)

12.57TL/Kg  (Max.Fiyat)

67.49USc/LB  (Top.Miktar)

06.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.350.00€/t-33.364.32TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t-19.778.40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

05.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500.00€/t-34.612.20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.11.2020 Memphis/Eastern

14.89TL/Kg  (Max.Fiyat)

79.750USc/LB  (Top.Miktar)

04.11.2020 ABD No:2 (ort)

12.60TL/Kg  (Max.Fiyat)

67.49USc/LB  (Top.Miktar)

05.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.129.00€/t- 21.054.10TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t-19.796.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

04.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.210.00€/t- 21.874.58TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.11.2020 Memphis/Eastern

14.89TL/Kg  (Max.Fiyat)

79.750USc/LB  (Top.Miktar)

04.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500.00€/t-34.643.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.11.2020 ABD No:2 (ort)

12.60TL/Kg  (Max.Fiyat)

67.49USc/LB  (Top.Miktar)

02.11.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

03.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t-19.536.40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.210.00€/t- 21.587.72TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.11.2020 Memphis/Eastern

14.86TL/Kg  (Max.Fiyat)

81.000USc/LB  (Top.Miktar)

03.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.200.00€/t-31.258.24TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.11.2020 ABD No:2 (ort)

12.06TL/Kg  (Max.Fiyat)

65.73USc/LB  (Top.Miktar)

02.11.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000.00€/t-19.432.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

30.10.2020 Memphis/Eastern

14.52TL/Kg  (Max.Fiyat)

81.000USc/LB  (Top.Miktar)

02.11.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.250.00€/t- 21.861.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.10.2020 ABD No:2 (ort)

11.82TL/Kg  (Max.Fiyat)

65.92USc/LB  (Top.Miktar)

02.11.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.200.00€/t-31.091.20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

30.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000,00€/t-19.229.40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.250,00€/t- 21.633.07TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.10.2020 Memphis/Eastern

14.84TL/Kg  (Max.Fiyat)

82.750USc/LB  (Top.Miktar)

30.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.200.00€/t-30.767.04TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.10.2020 ABD No:2 (ort)

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00.00USc/LB  (Top.Miktar)

27.10.2020 Memphis/Eastern

14.49TL/Kg  (Max.Fiyat)

81.750USc/LB  (Top.Miktar)

28.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000,00€/t-19.229.40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.099,00€/t- 20.181.25TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

28.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.000.00€/t-28.844.10TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.10.2020 ABD No:2 (ort)

12.23TL/Kg  (Max.Fiyat)

69.03USc/LB  (Top.Miktar)

26.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

27.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000,00€/t-19.019.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.10.2020 Memphis/Eastern

14.46TL/Kg  (Max.Fiyat)

82.500USc/LB  (Top.Miktar)

27.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.199,00€/t- 20.911.39TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.10.2020 ABD No:2 (ort)

12.02TL/Kg  (Max.Fiyat)

68.61USc/LB  (Top.Miktar)

27.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.300.00€/t-31.381.35TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000,00€/t-18.822.20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

23.10.2020 Memphis/Eastern

14.08TL/Kg  (Max.Fiyat)

81.750USc/LB  (Top.Miktar)

26.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.300,00€/t- 21.645.53TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.300.00€/t-31.056.63TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.10.2020 ABD No:2 (ort)

11.68TL/Kg  (Max.Fiyat)

67.79USc/LB  (Top.Miktar)

22.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

23.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000,00€/t-18.510.80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.300,00€/t- 21.287.42TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.10.2020 Memphis/Eastern

14.08TL/Kg  (Max.Fiyat)

81.750USc/LB  (Top.Miktar)

22.10.2020 ABD No:2 (ort)

11.75TL/Kg  (Max.Fiyat)

68.19USc/LB  (Top.Miktar)

23.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.300,,00€/t-30.542,82TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000,00€/t-18.568.80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

22.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.300,00€/t- 21.354.12TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.10.2020 Memphis/Eastern

14.22TL/Kg  (Max.Fiyat)

81.750USc/LB  (Top.Miktar)

22.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.999,00€/t-27.843.91TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.10.2020 ABD No:2 (ort)

11.70TL/Kg  (Max.Fiyat)

67.29USc/LB  (Top.Miktar)

21.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000,00€/t-18.608,20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

21.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.149,00€/t-19.994,51TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.10.2020 Memphis/Eastern

14.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

80.500USc/LB  (Top.Miktar)

21.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.599,00€/t-24.181,35TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.10.2020 ABD No:2 (ort)

11.70TL/Kg  (Max.Fiyat)

67.27USc/LB  (Top.Miktar)

20.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.000,00€/t-27.808,80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

19.10.2020 Memphis/Eastern

13.93TL/Kg  (Max.Fiyat)

79.750USc/LB  (Top.Miktar)

20.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.149,00€/t-19.920,37TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.10.2020 ABD No:2 (ort)

11.78TL/Kg  (Max.Fiyat)

67.41USc/LB  (Top.Miktar)

20.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000,00€/t-18.539,20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

19.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050,00€/t-19.036,09TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.10.2020 Memphis/Eastern

13.89TL/Kg  (Max.Fiyat)

79.500USc/LB  (Top.Miktar)

19.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000,00€/t-18.571,80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.10.2020 ABD No:2 (ort)

11.56TL/Kg  (Max.Fiyat)

66.17USc/LB  (Top.Miktar)

19.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.000,00€/t-27.857.70TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000,00€/t-18.578,20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

16.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050,00€/t-19.042,65TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.10.2020 Memphis/Eastern

13.90TL/Kg  (Max.Fiyat)

79.500USc/LB  (Top.Miktar)

16.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.000,00€/t-27.867,30TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.10.2020 ABD No:2 (ort)

11.45TL/Kg  (Max.Fiyat)

65.47USc/LB  (Top.Miktar)

15.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000,00€/t-18.630,80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

15.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.150,00€/t-20.028,11TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.10.2020 Memphis/Eastern

13.74TL/Kg  (Max.Fiyat)

79.000USc/LB  (Top.Miktar)

15.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.000,00€/t-27.946,20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.10.2020 ABD No:2 (ort)

11.32TL/Kg  (Max.Fiyat)

65.08USc/LB  (Top.Miktar)

14.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

2.000,00€/t-18.606,60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.10.2020 Memphis/Eastern

13.62TL/Kg  (Max.Fiyat)

78.000USc/LB  (Top.Miktar)

13.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

14.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.150,00€/t-20.002,09TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.10.2020 Memphis/Eastern

13.59TL/Kg  (Max.Fiyat)

78.250USc/LB  (Top.Miktar)

14.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.936,00€/t-27.314,48TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.10.2020 ABD No:2 (ort)

11.30TL/Kg  (Max.Fiyat)

65.08USc/LB  (Top.Miktar)

13.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.949,00€/t-18.136,61TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.000,00€/t-18.611,20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

13.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.899,00€/t-26.976,93TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.10.2020 ABD No:2 (ort)

11.15TL/Kg  (Max.Fiyat)

63.89USc/LB  (Top.Miktar)

09.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

12.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950,00€/t-18.214,95TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.10.2020 Memphis/Eastern

13.64TL/Kg  (Max.Fiyat)

78.000USc/LB  (Top.Miktar)

12.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.000,00€/t-18.682,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.899,00€/t-27.079,55TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.10.2020 ABD No:2 (ort)

11.17TL/Kg  (Max.Fiyat)

63.89USc/LB  (Top.Miktar)

05.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

09.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950,00€/t-18.140,26TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.500,00€/t-23.256,75TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.10.2020 ABD No:2 (ort)

10.50TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.82USc/LB  (Top.Miktar)

02.10.2020 Memphis/Eastern

00.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

00,000USc/LB  (Top.Miktar)

06.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050,00€/t-18.650,49TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.000,00€/t-18.605,40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

05.10.2020 Memphis/Eastern

13.01TL/Kg  (Max.Fiyat)

76,250USc/LB  (Top.Miktar)

06.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.449,00€/t-22.280,51TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.10.2020 ABD No:2 (ort)

10.99TL/Kg  (Max.Fiyat)

63.59USc/LB  (Top.Miktar)

06.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950,00€/t-17.740,71TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.500,00€/t-23.056,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.10.2020 Memphis/Eastern

13.22TL/Kg  (Max.Fiyat)

76,500USc/LB  (Top.Miktar)

08.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.000,00€/t-18.444,80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

08.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950,00€/t-17.983,68TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.10.2020 ABD No:2 (ort)

11.11TL/Kg  (Max.Fiyat)

63.74USc/LB  (Top.Miktar)

07.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.500,00€/t-23.056,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.10.2020 Memphis/Eastern

13.46TL/Kg  (Max.Fiyat)

77.250USc/LB  (Top.Miktar)

07.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050,00€/t-18.905,92TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

07.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950,00€/t-17.983,68TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.10.2020 ABD No:2 (ort)

10.58TL/Kg  (Max.Fiyat)

62.03USc/LB  (Top.Miktar)

05.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.950,00€/t-17.698,39TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.10.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

01.10.2020 Memphis/Eastern

12.96TL/Kg  (Max.Fiyat)

75,750USc/LB  (Top.Miktar)

05.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.050,00€/t-18.606,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.778,00€/t-25.213,40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.10.2020 ABD No:2 (ort)

10.59TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.91USc/LB  (Top.Miktar)

02.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.900,00€/t-17.202,41TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

30.09.2020 Memphis/Eastern

13,14TL/Kg  (Max.Fiyat)

76,250USc/LB  (Top.Miktar)

02.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.000,00€/t-18.107,80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.09.2020 ABD No:2 (ort)

10.65TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.79USc/LB  (Top.Miktar)

02.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.000,00€/t-36.215,60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

01.10.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.900,00€/t-17.289,81TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.10.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.950,00€/t-17.744,80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.09.2020 Memphis/Eastern

13,09TL/Kg  (Max.Fiyat)

76,500USc/LB  (Top.Miktar)

01.10.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.000,00€/t-36.399,60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.09.2020 ABD No:2 (ort)

10.49TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.29USc/LB  (Top.Miktar)

30.09.2020 Aceite de Oliva Lampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.947,00€/t-17.804,53TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

28.09.2020 Memphis/Eastern

12.68TL/Kg  (Max.Fiyat)

76,000USc/LB  (Top.Miktar)

30.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.950,00€/t-17.831,97TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.09.2020 ABD No:2 (ort)

10.29TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.69USc/LB  (Top.Miktar)

30.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.000,00€/t-36.578,40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

29.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.899,00€/t-17.172,65TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.09.2020 Memphis/Eastern

12.82TL/Kg  (Max.Fiyat)

75,750USc/LB  (Top.Miktar)

29.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.950,00€/t-17.633,85TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.09.2020 ABD No:2 (ort)

10.48TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.95USc/LB  (Top.Miktar)

29.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

4.000,00€/t-36.172,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

28.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.857,00€/t-16.380,41TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.950,00€/t-17.200,75TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.09.2020 Memphis/Eastern

12.85TL/Kg  (Max.Fiyat)

76.000USc/LB  (Top.Miktar)

28.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.098,00€/t-27.327,14TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

25.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.857,00€/t-16.608,63TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.09.2020 ABD No:2 (ort)

10.39TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.46USc/LB  (Top.Miktar)

23.09.2020 Memphis/Eastern

12.75TL/Kg  (Max.Fiyat)

75,750USc/LB  (Top.Miktar)

25.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.950,00€/t-17.440,41TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.09.2020 ABD No:2 (ort)

10.31TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.25USc/LB  (Top.Miktar)

25.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.650,00€/t-23.701,07TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.828,00€/t-16.406,66TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

22.09.2020 Memphis/Eastern

12.70TL/Kg  (Max.Fiyat)

76,000USc/LB  (Top.Miktar)

24.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.950,00€/t-17.501,64TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.09.2020 ABD No:2 (ort)

10.29TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.54USc/LB  (Top.Miktar)

24.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.400,00€/t-21.540,48TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.828,00€/t-16.399,71TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

23.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.900,00€/t-17.045,66TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.09.2020 Memphis/Eastern

12.68TL/Kg  (Max.Fiyat)

76,250USc/LB  (Top.Miktar)

23.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.000,00€/t-26.914,20TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.09.2020 ABD No:2 (ort)

10.24TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.24USc/LB  (Top.Miktar)

22.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-16.126,38TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.09.2020 Memphis/Eastern

12.42TL/Kg  (Max.Fiyat)

75,500USc/LB  (Top.Miktar)

08.09.2020 ABD No:2 (ort)

9,78TL/Kg  (Max.Fiyat)

59.62USc/LB  (Top.Miktar)

22.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.900,00€/t-17.022,29TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.09.2020 Memphis/Eastern

12.39TL/Kg  (Max.Fiyat)

75,500USc/LB  (Top.Miktar)

22.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.620,00€/t-23.472,84TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.09.2020 ABD No:2 (ort)

9,66TL/Kg  (Max.Fiyat)

58,69USc/LB  (Top.Miktar)

21.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-16.102,08TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.900,00€/t-16.996,64TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

10.09.2020 ABD No:2 (ort)

9,68TL/Kg  (Max.Fiyat)

58,85USc/LB  (Top.Miktar)

21.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.620,00€/t-23.437,47TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.09.2020 Memphis/Eastern

12.26TL/Kg  (Max.Fiyat)

74,500USc/LB  (Top.Miktar)

18.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-15.985,26TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.900,00€/t-16.873,33TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

11.09.2020 ABD No:2 (ort)

9,79TL/Kg  (Max.Fiyat)

59,46USc/LB  (Top.Miktar)

18.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.350,00€/t-20.869,64TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

17.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-15.977,88TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.09.2020 ABD No:2 (ort)

9,78TL/Kg  (Max.Fiyat)

59,56USc/LB  (Top.Miktar)

17.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.880,00€/t-16.688.00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.449,00€/t-21.738,79 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.09.2020 ABD No:2 (ort)

10.05TL/Kg  (Max.Fiyat)

60.96USc/LB  (Top.Miktar)

16.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-16.005,24TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.09.2020 Memphis/Eastern

12.41TL/Kg  (Max.Fiyat)

75.250USc/LB  (Top.Miktar)

08.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

16.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.880,00€/t-16.716.58TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.399,00€/t-21.310,31 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

17.09.2020 ABD No:2 (ort)

10.20TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.85USc/LB  (Top.Miktar)

11.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.250,00€/t-19.887,07TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-15.909,66TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.09.2020 Memphis/Eastern

12.30TL/Kg  (Max.Fiyat)

74,750USc/LB  (Top.Miktar)

14.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.950,00€/t-17.224,35TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

14.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.780,00€/t-15.722,74TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.09.2020 Memphis/Eastern

12.33TL/Kg  (Max.Fiyat)

75.500USc/LB  (Top.Miktar)

15.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.449,00€/t-21.732,18 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.09.2020 ABD No:2 (ort)

9,65TL/Kg  (Max.Fiyat)

59.06USc/LB  (Top.Miktar)

03.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

15.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-16.416,71TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-15.973,02TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.09.2020 Memphis/Eastern

12.34TL/Kg  (Max.Fiyat)

76.000USc/LB  (Top.Miktar)

03.09.2020 ABD No:2 (ort)

9,69TL/Kg  (Max.Fiyat)

59.68USc/LB  (Top.Miktar)

16.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.400,00€/t-21.340,32 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.950,00€/t-17.235,46TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.09.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

02.09.2020 Memphis/Eastern

12.28TL/Kg  (Max.Fiyat)

75.750USc/LB  (Top.Miktar)

10.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.770,00€/t-15.578,30TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.02.2020 ABD No:2 (ort)

9,75TL/Kg  (Max.Fiyat)

60.16USc/LB  (Top.Miktar)

10.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.400,00€/t-21.123,12 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

31.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

10.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-16.282,40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.900,00€/t-16.621,01TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

31.08.2020 Memphis/Eastern

12.33TL/Kg  (Max.Fiyat)

76.250USc/LB  (Top.Miktar)

08.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.599,00€/t-22.896,41TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

31.08.2020 ABD No:2 (ort)

9,68TL/Kg  (Max.Fiyat)

59.87USc/LB  (Top.Miktar)

28.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

08.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.949,00€/t-17.170,10TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.08.2020 Memphis/Eastern

12.32TL/Kg  (Max.Fiyat)

76.250USc/LB  (Top.Miktar)

08.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-15.857,46TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.400,00€/t-21.156,48 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.08.2020 ABD No:2 (ort)

9,73TL/Kg  (Max.Fiyat)

60.26USc/LB  (Top.Miktar)

25.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

09.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-16.308,12TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.770,00€/t-15.602,90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.08.2020 Memphis/Eastern

11.882,51TL/Kg  (Max.Fiyat)

73.750USc/LB  (Top.Miktar)

21.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

03.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.249,00€/t-19.674,02TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-15.864,66TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

24.08.2020 Memphis/Eastern

11.51TL/Kg  (Max.Fiyat)

75.250USc/LB  (Top.Miktar)

03.09.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-15.746,22TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.09.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.900,00€/t-16.746,03TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.08.2020 ABD No:2 (ort)

8,48TL/Kg  (Max.Fiyat)

53.23USc/LB  (Top.Miktar)

25.08.2020 Memphis/Eastern

11.75TL/Kg  (Max.Fiyat)

72.250USc/LB  (Top.Miktar)

02.09.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.249,00€/t-19.882,01TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

31.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.750,00€/t-15.234,45TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.08.2020 ABD No:2 (ort)

9.573,60TL/Kg  (Max.Fiyat)

59.42USc/LB  (Top.Miktar)

26.08.2020 ABD No:2 (ort)

9,84TL/Kg  (Max.Fiyat)

60.48USc/LB  (Top.Miktar)

31.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-15.669,72TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.08.2020 Memphis/Eastern

12.44TL/Kg  (Max.Fiyat)

76.500USc/LB  (Top.Miktar)

31.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.398,00€/t-20.875,54TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.729,00€/t-14.986,45TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

27.08.2020 ABD No:2 (ort)

9,81TL/Kg  (Max.Fiyat)

60.48USc/LB  (Top.Miktar)

28.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-15.601,86TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.08.2020 Memphis/Eastern

12.37TL/Kg  (Max.Fiyat)

76.250USc/LB  (Top.Miktar)

28.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.398,00€/t-20.785,14TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.850,00€/t-24.772,48TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

25.08.2020 ABD No:2 (ort)

9,87TL/Kg  (Max.Fiyat)

60.66USc/LB  (Top.Miktar)

21.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.850,00€/t-24.665,32TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.999,00€/t-17.300,34TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.08.2020 ABD No:2 (ort)

9.50TL/Kg  (Max.Fiyat)

58.39USc/LB  (Top.Miktar)

19.08.2020 Memphis/Eastern

12.04TL/Kg  (Max.Fiyat)

74.00USc/LB  (Top.Miktar)

21.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.719,00€/t-14.877,08TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

24.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.850,00€/t-24.348,97TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.08.2020 ABD No:2 (ort)

9.53TL/Kg  (Max.Fiyat)

58.62USc/LB  (Top.Miktar)

24.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.730,00€/t-14.780,25TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.08.2020 Memphis/Eastern

11.96TL/Kg  (Max.Fiyat)

73.500USc/LB  (Top.Miktar)

25.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-16.080,38TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.730,00€/t-15.037,33TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

26.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.349,00€/t-20.491,97TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.08.2020 ABD No:2 (ort)

9.48TL/Kg  (Max.Fiyat)

58.29USc/LB  (Top.Miktar)

26.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-15.702,66TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.08.2020 Memphis/Eastern

12.00TL/Kg  (Max.Fiyat)

73.750USc/LB  (Top.Miktar)

26.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.730,00€/t-15.092,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

27.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.398,00€/t-20.841,25TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.08.2020 ABD No:2 (ort)

9.43TL/Kg  (Max.Fiyat)

58.43USc/LB  (Top.Miktar)

27.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-15.643,98TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.08.2020 Memphis/Eastern

11.99TL/Kg  (Max.Fiyat)

74.250USc/LB  (Top.Miktar)

14.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

27.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.730,00€/t-15.035,60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.08.2020 ABD No:2 (ort)

9.42TL/Kg  (Max.Fiyat)

58.34USc/LB  (Top.Miktar)

24.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-15.805,47TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.742,00€/t-24.084,63TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.08.2020 Memphis/Eastern

11.99TL/Kg  (Max.Fiyat)

74.250USc/LB  (Top.Miktar)

13.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

19.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.899,00€/t-16.680,05TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-14.932,12TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.08.2020 ABD No:2 (ort)

9.57TL/Kg  (Max.Fiyat)

59.53USc/LB  (Top.Miktar)

12.08.2020 Memphis/Eastern

11.82TL/Kg  (Max.Fiyat)

73.500USc/LB  (Top.Miktar)

18.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.742,00€/t-23.988,66TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

18.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.899,00€/t-16.613,59TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-14.872,62TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.08.2020 ABD No:2 (ort)

9.48TL/Kg  (Max.Fiyat)

58.84USc/LB  (Top.Miktar)

11.08.2020 Memphis/Eastern

0.00 TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00 USc/LB  (Top.Miktar)

17.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.742,00€/t-23.818,65TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

17.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.899,00€/t-16.495,85TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.08.2020 ABD No:2 (ort)

9.36TL/Kg  (Max.Fiyat)

58.38USc/LB  (Top.Miktar)

17.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-14.767,22TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.08.2020 Memphis/Eastern

0.00 TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00 USc/LB  (Top.Miktar)

14.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.742,00€/t-23.778,62TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

14.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.899,00€/t-16.468,12TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.08.2020 ABD No:2 (ort)

9.63TL/Kg  (Max.Fiyat)

60.91USc/LB  (Top.Miktar)

14.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-14.742,40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.300,00€/t-19.736,99TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.08.2020 Memphis/Eastern

0.00 TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00 USc/LB  (Top.Miktar)

07.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

13.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-15.875,40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.08.2020 ABD No:2 (ort)

9.40TL/Kg  (Max.Fiyat)

60.93USc/LB  (Top.Miktar)

13.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-14.588,21TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.08.2020 Memphis/Eastern

0.00 TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00 USc/LB  (Top.Miktar)

12.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.417,00€/t-20.653,99TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-15.808,80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

05.08.2020 ABD No:2 (ort)

9.33TL/Kg  (Max.Fiyat)

60.93USc/LB  (Top.Miktar)

12.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-14.527,01TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.350,00€/t-20.211,17TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.08.2020 Memphis/Eastern

0.00 TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00 USc/LB  (Top.Miktar)

11.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.799,00€/t-15.472,29TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

04.08.2020 ABD No:2 (ort)

9.27TL/Kg  (Max.Fiyat)

60.53USc/LB  (Top.Miktar)

11.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-14.620,85TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.08.2020 Memphis/Eastern

00.0 TL/Kg  (Max.Fiyat)

0.00 USc/LB  (Top.Miktar)

10.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.199,00€/t-18.931,85TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.750,00€/t-15.066,27TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.08.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

29.07.2020 ABD No:2 (ort)

8.82TL/Kg  (Max.Fiyat)

57.59USc/LB  (Top.Miktar)

10.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.680,00€/t-14.463,62TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.07.2020 Memphis/Eastern

10.9 TL/Kg  (Max.Fiyat)

71.500 USc/LB  (Top.Miktar)

07.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.850,00€/t-24.228,42TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

07.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.750,00€/t-14.877,10TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.698,00€/t-14.435,03TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.07.2020 ABD No:2 (ort)

8.71TL/Kg  (Max.Fiyat)

57.69USc/LB  (Top.Miktar)

06.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.850,00€/t-23.617,09TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.07.2020 Memphis/Eastern

10.64 TL/Kg  (Max.Fiyat)

70.500 USc/LB  (Top.Miktar)

28.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

06.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

0,00€/t-0,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.07.2020 ABD No:2 (ort)

8.59TL/Kg  (Max.Fiyat)

56.96Sc/LB  (Top.Miktar)

06.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.698,00€/t-14.070,81TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.850,00€/t-23.319,55TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.07.2020 Memphis/Eastern

10,9 TL/Kg  (Max.Fiyat)

72,500 USc/LB  (Top.Miktar)

27.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

05.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

0,00€/t-0,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.07.2020 ABD No:2 (ort)

8.85TL/Kg  (Max.Fiyat)

58.68Sc/LB  (Top.Miktar)

05.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.698,00€/t-13.893,54TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.08.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.850,00€/t-23.263,98TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.07.2020 Memphis/Eastern

11,01 TL/Kg  (Max.Fiyat)

73,000 USc/LB  (Top.Miktar)

24.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

04.08.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

0,00€/t-0,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.07.2020 ABD No:2 (ort)

9.02TL/Kg  (Max.Fiyat)

59.74Sc/LB  (Top.Miktar)

04.08.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.680,00€/t-13.713,50TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.07.2020 Memphis/Eastern

11,09 TL/Kg  (Max.Fiyat)

73,500 USc/LB  (Top.Miktar)

30.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.747,00€/t-22.423,211TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

30.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.823,00€/t-14.880,784TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.07.2020 ABD No:2 (ort)

9.06TL/Kg  (Max.Fiyat)

59.99USc/LB  (Top.Miktar)

30.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.876,760TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.07.2020 Memphis/Eastern

10,95 TL/Kg  (Max.Fiyat)

72,500 USc/LB  (Top.Miktar)

29.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.999,00€/t-24.480,237TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.823,00€/t-14.880,784TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

20.07.2020 ABD No:2 (ort)

8.91TL/Kg  (Max.Fiyat)

59.01USc/LB  (Top.Miktar)

29.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.750,00€/t-14.284,900TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.999,00€/t-24.057,678TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.07.2020 Memphis/Eastern

11,03 TL/Kg  (Max.Fiyat)

73,000 USc/LB  (Top.Miktar)

28.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-14.439,420TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

17.07.2020 ABD No:2 (ort)

9.05TL/Kg  (Max.Fiyat)

59.88USc/LB  (Top.Miktar)

28.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.750,00€/t-14.038,325TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500,00€/t-27.804,350TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.07.2020 Memphis/Eastern

10,96 TL/Kg  (Max.Fiyat)

72,500 USc/LB  (Top.Miktar)

17.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

27.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-14.299,380TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.07.2020 ABD No:2 (ort)

9.03TL/Kg  (Max.Fiyat)

59.69USc/LB  (Top.Miktar)

27.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.750,00€/t-13.902,175TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.07.2020 Memphis/Eastern

00,00 TL/Kg  (Max.Fiyat)

00,00 USc/LB  (Top.Miktar)

24.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500,00€/t-27.776,550TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

24.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-14.279,940TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.07.2020 ABD No:2 (ort)

9.27TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.25USc/LB  (Top.Miktar)

24.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.750,00€/t-13.883,275TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.07.2020 Memphis/Eastern

11.31 TL/Kg  (Max.Fiyat)

74.750 USc/LB  (Top.Miktar)

23.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.500,00€/t-27.675,200TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-14.628,320TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

13.07.2020 ABD No:2 (ort)

9.35TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.84USc/LB  (Top.Miktar)

23.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.670,00€/t-13.205,024TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.07.2020 Memphis/Eastern

11.23 TL/Kg  (Max.Fiyat)

74.250 USc/LB  (Top.Miktar)

22.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.400,00€/t-18.824,880TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

22.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.869,00€/t-14.659,875TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.670,00€/t-13.098,979TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.07.2020 ABD No:2 (ort)

9.39TL/Kg  (Max.Fiyat)

62.07USc/LB  (Top.Miktar)

10.07.2020 Memphis/Eastern

11.27 TL/Kg  (Max.Fiyat)

74.500 USc/LB  (Top.Miktar)

21.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.750,00€/t-21.596,300TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.869,00€/t-14.677,630TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

21.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.670,00€/t-13.114,844TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.07.2020 ABD No:2 (ort)

9.26TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.24USc/LB  (Top.Miktar)

09.07.2020 Memphis/Eastern

11.19 TL/Kg  (Max.Fiyat)

74.000 USc/LB  (Top.Miktar)

20.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.750,00€/t-21.511,325TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

20.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.869,00€/t-14.619,878TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.07.2020 ABD No:2 (ort)

9.26TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.24USc/LB  (Top.Miktar)

20.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.699,00€/t-13.290,087TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.750,00€/t-21.494,550TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.07.2020 Memphis/Eastern

11.12 TL/Kg  (Max.Fiyat)

73.500 USc/LB  (Top.Miktar)

08.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

17.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-14.459,970TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.07.2020 ABD No:2 (ort)

9.23TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.05USc/LB  (Top.Miktar)

17.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.699,00€/t-13.279,723TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.750,00€/t-21.437,625TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.07.2020 Memphis/Eastern

11.11 TL/Kg  (Max.Fiyat)

73.500 USc/LB  (Top.Miktar)

07.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

16.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-14.421,675TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

16.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.699,00€/t-13.244,5545TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.07.2020 Memphis/Eastern

11.10 TL/Kg  (Max.Fiyat)

73.500 USc/LB  (Top.Miktar)

14.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.746,00€/t-21.347,40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.07.2020 ABD No:2 (ort)

9.22TL/Kg  (Max.Fiyat)

61.05USc/LB  (Top.Miktar)

14.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-14.381,90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

14.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.215,80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.746,00€/t-21.267,22TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.07.2020 Memphis/Eastern

10.80 TL/Kg  (Max.Fiyat)

71.500 USc/LB  (Top.Miktar)

03.07.2020 ABD No:2 (ort)

9.15TL/Kg  (Max.Fiyat)

60.58USc/LB  (Top.Miktar)

13.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-13.940,64TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.07.2020 ABD No:2 (ort)

9.15TL/Kg  (Max.Fiyat)

60.58USc/LB  (Top.Miktar)

10.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.746,00€/t-21.371,56TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.750,00€/t-13.619,90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.07.2020 Memphis/Eastern

10.80 TL/Kg  (Max.Fiyat)

71.500 USc/LB  (Top.Miktar)

02.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

10.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.230,76TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.07.2020 ABD No:2 (ort)

8.70TL/Kg  (Max.Fiyat)

57.63USc/LB  (Top.Miktar)

09.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

1.799,00€/t-13.932,71TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.07.2020 Memphis/Eastern

10.61 TL/Kg  (Max.Fiyat)

70.250 USc/LB  (Top.Miktar)

09.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.820,00€/t-14.095,35TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.07.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

09.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.165,99TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

08.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.843,00€/t-22.015,90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.06.2020 Memphis/Eastern

10.61 TL/Kg  (Max.Fiyat)

70.250 USc/LB  (Top.Miktar)

08.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.820,00€/t-14.093,89TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.70TL/Kg  (Max.Fiyat)

57.63USc/LB  (Top.Miktar)

08.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.164,63TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.72TL/Kg  (Max.Fiyat)

57.76USc/LB  (Top.Miktar)

07.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.843,00€/t-22.031,82TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.820,00€/t-14.104,09TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.06.2020 Memphis/Eastern

10.65 TL/Kg  (Max.Fiyat)

70.500 USc/LB  (Top.Miktar)

29.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

07.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.674,00€/t-12.972,66TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.71TL/Kg  (Max.Fiyat)

57.66USc/LB  (Top.Miktar)

06.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.399,00€/t-18.471,82TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-13.859,64TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.06.2020 Memphis/Eastern

10.62 TL/Kg  (Max.Fiyat)

70.250 USc/LB  (Top.Miktar)

25.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

06.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.089,66TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.399,00€/t-18.556,26TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.78TL/Kg  (Max.Fiyat)

58.09USc/LB  (Top.Miktar)

24.06.2020 Memphis/Eastern

10.69 TL/Kg  (Max.Fiyat)

70.750 USc/LB  (Top.Miktar)

03.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-13.923,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.670,00€/t-12.917,45TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

24.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

23.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.84TL/Kg  (Max.Fiyat)

58.53USc/LB  (Top.Miktar)

02.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.200,00€/t-16.920,64TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.06.2020 Memphis/Eastern

10.69 TL/Kg  (Max.Fiyat)

70.750 USc/LB  (Top.Miktar)

02.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-13.844,16TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

02.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.075,04TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.07.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.065,86TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.71TL/Kg  (Max.Fiyat)

57.65USc/LB  (Top.Miktar)

22.06.2020 Memphis/Eastern

10.65 TL/Kg  (Max.Fiyat)

70.500 USc/LB  (Top.Miktar)

01.07.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-13.834,44TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

01.07.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.200,00€/t-16.908,76TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.63TL/Kg  (Max.Fiyat)

57.12 USc/LB  (Top.Miktar)

30.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.498,00€/t-19.289,80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.06.2020 Memphis/Eastern

10.54TL/Kg  (Max.Fiyat)

69.750 USc/LB  (Top.Miktar)

30.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.780,00€/t-13.745,33TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

30.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.127,57TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.84TL/Kg  (Max.Fiyat)

58.62 USc/LB  (Top.Miktar)

29.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.597,00€/t-19.974,56TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.780,00€/t-13.690,69TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.06.2020 Memphis/Eastern

10.52TL/Kg  (Max.Fiyat)

69.750 USc/LB  (Top.Miktar)

18.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

29.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.699,00€/t-13.067,68TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.498,00€/t-19.218,36TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

17.06.2020 Memphis/Eastern

10.363,64TL/Kg  (Max.Fiyat)

68.750 USc/LB  (Top.Miktar)

26.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.700,00€/t-13.078,95TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.640,64TL/Kg  (Max.Fiyat)

57.32 USc/LB  (Top.Miktar)

26.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.078,95TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.699,00€/t-20.918,05TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.466,96TL/Kg  (Max.Fiyat)

56.26 USc/LB  (Top.Miktar)

16.06.2020 Memphis/Eastern

10.459,54TL/Kg  (Max.Fiyat)

69.500 USc/LB  (Top.Miktar)

25.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.789,00€/t-13.865,28TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

25.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.699,00€/t-13.167.75TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.591,87TL/Kg  (Max.Fiyat)

57.09 USc/LB  (Top.Miktar)

24.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.161,06TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.06.2020 Memphis/Eastern

10.497,16TL/Kg  (Max.Fiyat)

69.750 USc/LB  (Top.Miktar)

24.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.789,00€/t-13.850,08TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

24.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.699,00€/t-20.895,11TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.579,06TL/Kg  (Max.Fiyat)

57.27 USc/LB  (Top.Miktar)

23.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.699,00€/t-20.742,08TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.06.2020 Memphis/Eastern

10.523,47TL/Kg  (Max.Fiyat)

70.250USc/LB  (Top.Miktar)

23.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.799,00€/t-13.748,64TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.064,67TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00TL/Kg.  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

11.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.646,10 USc/LB  (Max.Fiyat)

57.76 USc/LB  (Top.Miktar)

22.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.400,00€/t-18.450,48TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.06.2020 Memphis/Eastern

10.115,732 Kg/TL  (Max.Fiyat)

70.250USc/LB  (Top.Miktar)

22.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-13.837,86TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

22.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.069,09TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.654,22 USc/LB  (Max.Fiyat)

57.77 USc/LB  (Top.Miktar)

19.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.250,00€/t-25.067,57TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.06.2020 Memphis/Eastern

10.561,23 Kg/TL  (Max.Fiyat)

70.500USc/LB  (Top.Miktar)

19.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-13.883,58TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

19.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.112,27TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.06.2020 ABD No:2 (ort)

 (Max.Fiyat)

58.06 USc/LB  (Top.Miktar)

18.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.000,00€/t-23.106,90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-13.864,14TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.06.2020 Memphis/Eastern

10.492,91Kg/TL  (Max.Fiyat)

71.500USc/LB  (Top.Miktar)

09.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

18.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.093,91TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.000,00€/t-23.233,80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

08.06.2020 Memphis/Eastern

10.409,51Kg/TL  (Max.Fiyat)

69.750USc/LB  (Top.Miktar)

17.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.818,00€/t-14.079,68TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.811,15 USc/LB  (Max.Fiyat)

59.04 USc/LB  (Top.Miktar)

17.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.165,82TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.531,77USc/LB  (Max.Fiyat)

57.25 USc/LB  (Top.Miktar)

16.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.000,00€/t-23.170,80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.06.2020 Memphis/Eastern

10.469,11Kg/TL  (Max.Fiyat)

70.250USc/LB  (Top.Miktar)

16.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.818,00€/t-14.041,50TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.130,12TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

04.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.581,79USc/LB  (Max.Fiyat)

57.73 USc/LB  (Top.Miktar)

15.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.000,00€/t-23.170,80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.818,00€/t-14.041,50TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.06.2020 Memphis/Eastern

10.442,94Kg/TL  (Max.Fiyat)

70.250USc/LB  (Top.Miktar)

15.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.130,12TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

12.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.399,00€/t-18.535,63TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.630,22USc/LB  (Max.Fiyat)

57.62 USc/LB  (Top.Miktar)

03.06.2020 Memphis/Eastern

10.484,48Kg/TL  (Max.Fiyat)

70.000USc/LB  (Top.Miktar)

12.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.720,00€/t-13.289,40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.134,88TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

03.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

11.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.118,90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.586,82USc/LB  (Max.Fiyat)

57.31 USc/LB  (Top.Miktar)

11.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.799,00€/t-13.882,88TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.06.2020 Memphis/Eastern

10.113,60Kg/TL  (Max.Fiyat)

67.500USc/LB  (Top.Miktar)

02.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

11.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.398,00€/t-18.505,36TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.06.2020 ABD No:2 (ort)

8.252,65USc/LB  (Max.Fiyat)

54.84 USc/LB  (Top.Miktar)

10.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.348,00€/t-17.983,56TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.06.2020 Memphis/Eastern

10.157,80Kg/TL  (Max.Fiyat)

67.500USc/LB  (Top.Miktar)

10.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.799,00€/t-13.778,72TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.06.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

10.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.020,47TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.350,00€/t-17.997,71TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.05.2020 ABD No:2 (ort)

8.213,74USc/LB  (Max.Fiyat)

54.82 USc/LB  (Top.Miktar)

29.05.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

09.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-13.785,48TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.05.2020 Memphis/Eastern

10.225,98Kg/TL  (Max.Fiyat)

68.250USc/LB  (Top.Miktar)

09.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.651,00€/t-12.644,34TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.651,00€/t-12.676,70TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.05.2020 ABD No:2 (ort)

8.312,63USc/LB  (Max.Fiyat)

55.48 USc/LB  (Top.Miktar)

08.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.825,00€/t-14.012,71TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.05.2020 Memphis/Eastern

10.151,06Kg/TL  (Max.Fiyat)

67.750USc/LB  (Top.Miktar)

27.05.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

08.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.350,00€/t-18.043,77TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.05.2020 ABD No:2 (ort)

8.287,16USc/LB  (Max.Fiyat)

55.31 USc/LB  (Top.Miktar)

05.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.395,00€/t-18.157,45TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.825,00€/t-13.836,05TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.05.2020 Memphis/Eastern

10.413,27Kg/TL  (Max.Fiyat)

69.500 USc/LB  (Top.Miktar)

22.05.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

05.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.651,00€/t-12.516,89TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.05.2020 Memphis/Eastern

10.403,61Kg/TL  (Max.Fiyat)

69.500 USc/LB  (Top.Miktar)

04.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.395,00€/t-18.100,21TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.05.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

04.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.700,00€/t-12.847,75TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.690,00€/t-12.772,17 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.05.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

03.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.395,00€/t-18.151,70TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.05.2020 Memphis/Eastern

10.292,63Kg/TL  (Max.Fiyat)

67.5000 USc/LB  (Top.Miktar)

03.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.693,00€/t-12.831,24TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.05.2020 ABD No:2 (ort)

8.462,40USc/LB  (Max.Fiyat)

55.50 USc/LB  (Top.Miktar)

15.05.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

03.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.690,00€/t-12.808,51 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.250,00€/t-17.068,72TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.05.2020 Memphis/Eastern

10.292,63Kg/TL  (Max.Fiyat)

67.5000 USc/LB  (Top.Miktar)

02.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.700,00€/t-12.896,37TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.05.2020 ABD No:2 (ort)

8.401,80USc/LB  (Max.Fiyat)

55.10 USc/LB  (Top.Miktar)

14.05.2020 Memphis/Eastern

10.519,69Kg/TL  (Max.Fiyat)

68.250 USc/LB  (Top.Miktar)

02.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.690,00€/t-12.820,50 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.05.2020 ABD No:2 (ort)

8.432,70USc/LB  (Max.Fiyat)

54.71 USc/LB  (Top.Miktar)

01.06.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.250,00€/t-17.079,07TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.05.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

01.06.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.798,00€/t-13.648,07TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.06.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.650,00€/t-12.524,65 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.05.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

29.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.927,00€/t-21.915,03TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.05.2020 Memphis/Eastern

10.337,48Kg/TL  (Max.Fiyat)

66.750 USc/LB  (Top.Miktar)

13.05.2020 ABD No:2 (ort)

8.609,15USc/LB  (Max.Fiyat)

55.59 USc/LB  (Top.Miktar)

29.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.700,00€/t-12.728,24TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.05.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.610,00€/t-12.054,39 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.05.2020 Memphis/Eastern

10.380,14Kg/TL  (Max.Fiyat)

66.500 USc/LB  (Top.Miktar)

12.05.2020 ABD No:2 (ort)

8.371,20USc/LB  (Max.Fiyat)

53.63 USc/LB  (Top.Miktar)

27.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.699,00€/t-20.024,69 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.05.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

27.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.748,00€/t-12.969,81TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.05.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

27.05.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.658,00€/t-12.301,19 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.05.2020 Memphis/Eastern

10.326,23Kg/TL  (Max.Fiyat)

64.750 USc/LB  (Top.Miktar)

22.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.699,00€/t-20.143,71 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.05.2020 ABD No:2 (ort)

8.355,08USc/LB  (Max.Fiyat)

52.39 USc/LB  (Top.Miktar)

22.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.848,00€/t-13.792,36 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.05.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

21205.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.660,00€/t-12.389,24 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.05.2020 Memphis/Eastern

10.043,64Kg/TL  (Max.Fiyat)

63.750 USc/LB  (Top.Miktar)

21.05.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.670,00€/t-12.424,80 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.05.2020 ABD No:2 (ort)

8.115,26USc/LB  (Max.Fiyat)

51.51 USc/LB  (Top.Miktar)

21.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.848,00€/t-13.749,12 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.05.2020 ABD No:2 (ort)

7.881,09 USc/LB  (Max.Fiyat)

50.58 USc/LB  (Top.Miktar)

21.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.699,00€/t-20.080,56 TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.05.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

18.05.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.680,00€/t-12.559,51TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-13.830,42TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

06.05.2020 Memphis/Eastern

10.050,03Kg/TL  (Max.Fiyat)

64.500 USc/LB  (Top.Miktar)

18.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.950,00€/t-22.053,91TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.05.2020 Memphis/Eastern

10.272,55Kg/TL  (Max.Fiyat)

66.000 USc/LB  (Top.Miktar)

15.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-13.830,42TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.05.2020 ABD No:2 (ort)

7.989,24USc/LB  (Max.Fiyat)

51.33 USc/LB  (Top.Miktar)

05.05.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

15.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.950,00€/t-22.053,91TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.04.2020 ABD No:2 (ort)

8.328,04USc/LB  (Max.Fiyat)

54.12 USc/LB  (Top.Miktar)

15.05.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.680,00€/t-12.559,51TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.05.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.680,00€/t-12.746,33TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.04.2020 ABD No:2 (ort)

7.987,70USc/LB  (Max.Fiyat)

51.76 USc/LB  (Top.Miktar)

29.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

14.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-14.036,14TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.746,00€/t-20.834,18TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.04.2020 Memphis/Eastern

10.069,51Kg/TL  (Max.Fiyat)

65.250 USc/LB  (Top.Miktar)

13.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.746,00€/t-20.885,52TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.04.2020 ABD No:2 (ort)

8.083,30USc/LB  (Max.Fiyat)

52.38 USc/LB  (Top.Miktar)

13.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.849,00€/t-14.063,12TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.04.2020 Memphis/Eastern

10.300,99Kg/TL  (Max.Fiyat)

64.750 USc/LB  (Top.Miktar)

13.05.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.680,00€/t-12.777,74TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

12.05.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.029,82TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

22.04.2020 Memphis/Eastern

9.836,96Kg/TL  (Max.Fiyat)

64.000 USc/LB  (Top.Miktar)

12.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.849,00€/t-14.171,85TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.898,00€/t-22.212,01TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.04.2020 ABD No:2 (ort)

7.694,34USc/LB  (Max.Fiyat)

50.06 USc/LB  (Top.Miktar)

21.04.2020 Memphis/Eastern

9.612,15Kg/TL  (Max.Fiyat)

63.000 USc/LB  (Top.Miktar)

11.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.898,00€/t-22.324,16TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

11.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-14.251,10TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.05.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.730,00€/t-13.326,70TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.04.2020 ABD No:2 (ort)

7.569,10USc/LB  (Max.Fiyat)

49.61 USc/LB  (Top.Miktar)

08.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.845,00€/t-22.214,89TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

20.04.2020 Memphis/Eastern

9.618,81Kg/TL  (Max.Fiyat)

63.000 USc/LB  (Top.Miktar)

08.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-14.445,54TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.04.2020 ABD No:2 (ort)

7.574,40USc/LB  (Max.Fiyat)

49.61 USc/LB  (Top.Miktar)

08.05.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.730,00€/t-13.508,53TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.04.2020 ABD No:2 (ort)

7.475,03USc/LB  (Max.Fiyat)

49.00 USc/LB  (Top.Miktar)

07.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.845,00€/t-21.977,90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.04.2020 Memphis/Eastern

9.687,03Kg/TL  (Max.Fiyat)

63.500 USc/LB  (Top.Miktar)

07.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-14.291,43TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

07.05.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.730,00€/t-13.364,42TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

16.04.2020 ABD No:2 (ort)

7.288,24USc/LB  (Max.Fiyat)

48,76 USc/LB  (Top.Miktar)

06.05.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.049,54TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.04.2020 Memphis/Eastern

9.603,45Kg/TL  (Max.Fiyat)

63.500 USc/LB  (Top.Miktar)

06.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.850,00€/t-14.200,97TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

06.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.950,00€/t-22.644,79TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.04.2020 Memphis/Eastern

9.491,46Kg/TL  (Max.Fiyat)

63.500 USc/LB  (Top.Miktar)

05.05.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-13.039,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.05.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.899,00€/t-14.565,33TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.04.2020 ABD No:2 (ort)

7.288,24USc/LB  (Max.Fiyat)

48,76 USc/LB  (Top.Miktar)

05.05.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.950,00€/t-22.626,50TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

14.04.2020 ABD No:2 (ort)

7.314,81USc/LB  (Max.Fiyat)

49,01 USc/LB  (Top.Miktar)

30.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-12.903,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

30.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.899,00€/t-14.413,41TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.100,00€/t-23.529,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.04.2020 Memphis/Eastern

9.626,71Kg/TL  (Max.Fiyat)

64.500 USc/LB  (Top.Miktar)

13.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

29.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-12.922,38TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

29.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.899,00€/t-14.435,05TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.04.2020 Memphis/Eastern

9.526,89Kg/TL  (Max.Fiyat)

64.500 USc/LB  (Top.Miktar)

29.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.900,00€/t-22.044,06TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.04.2020 ABD No:2 (ort)

7.476,76USc/LB  (Max.Fiyat)

50,62 USc/LB  (Top.Miktar)

09.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

28.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.700,00€/t-12.920,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

28.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.800,00€/t-13.680,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.04.2020 Memphis/Eastern

9.495,24Kg/TL  (Max.Fiyat)

63.500 USc/LB  (Top.Miktar)

09.04.2020 ABD No:2 (ort)

7.490,02USc/LB  (Max.Fiyat)

50,09 USc/LB  (Top.Miktar)

28.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.900,00€/t-22.040,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

22.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.350,00€/t-17.750,49TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.04.2020 ABD No:2 (ort)

7.313,60 USc/LB  (Max.Fiyat)

49.15 USc/LB  (Top.Miktar)

22.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.818,00€/t-13.732,08TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.04.2020 Memphis/Eastern

9.002,50Kg/TL  (Max.Fiyat)

60.500 USc/LB  (Top.Miktar)

22.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.730,00€/t-13.067,38TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

02.04.2020 ABD No:2 (ort)

6.652,14USc/LB  (Max.Fiyat)

44.66 USc/LB  (Top.Miktar)

21.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.740,00€/t-11.087,06TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.04.2020 Memphis/Eastern

9.279,51 Kg/TL  (Max.Fiyat)

63.250 USc/LB  (Top.Miktar)

21.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.900,00€/t-14.290,47TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

21.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.350,00€/t-17.675,05TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

01.04.2020 ABD No:2 (ort)

6.874,63USc/LB  (Max.Fiyat)

47.38 USc/LB  (Top.Miktar)

20.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.948,00€/t-14.610,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.04.2020 Memphis/Eastern

9.177,30 Kg/TL  (Max.Fiyat)

63.250 USc/LB  (Top.Miktar)

20.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.600,00€/t-19.500,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.04.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

20.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.750,00€/t-13.125,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

31.03.2020 Memphis/Eastern

9.102,29 Kg/TL  (Max.Fiyat)

63.250 USc/LB  (Top.Miktar)

17.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.750,00€/t-13.174,17TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

31.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

17.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.948,00€/t-14.664,73TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

31.03.2020 ABD No:2 (ort)

6.7534USc/LB  (Max.Fiyat)

46.95 USc/LB  (Top.Miktar)

17.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.800,00€/t-21.078,68TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

14.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.750,00€/t-12.950,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

13.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.899,00€/t-13.921,18TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.03.2020 Memphis/Eastern

8.988,64 Kg/TL  (Max.Fiyat)

63.250 USc/LB  (Top.Miktar)

13.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.750,00€/t-12.828,90TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.03.2020 ABD No:2 (ort)

6.761,73USc/LB  (Max.Fiyat)

47.58 USc/LB  (Top.Miktar)

14.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.900,00€/t-14.060,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.03.2020 Memphis/Eastern

9.235,27 Kg/TL  (Max.Fiyat)

63.500 USc/LB  (Top.Miktar)

27.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

15.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.248,00€/t-16.680,16TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.03.2020 Memphis/Eastern

9.235,27 Kg/TL  (Max.Fiyat)

63.500 USc/LB  (Top.Miktar)

15.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.948,00€/t-14.454,16TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

15.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.750,00€/t-12.985,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.130,79USc/LB  (Max.Fiyat)

49.03 USc/LB  (Top.Miktar)

16.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.800,00€/t-21.000,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

16.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.948,00€/t-14.610,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.026,201USc/LB  (Max.Fiyat)

49.69 USc/LB  (Top.Miktar)

26.03.2020 Memphis/Eastern

10.039,45 Kg/TL  (Max.Fiyat)

71.000 USc/LB  (Top.Miktar)

16.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.750,00€/t-13.125,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

14.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.830,00€/t-20.942,00TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.048,21USc/LB  (Max.Fiyat)

49.14 USc/LB  (Top.Miktar)

13.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.830,00€/t-20.746,16TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.03.2020 Memphis/Eastern

10.183,62 Kg/TL  (Max.Fiyat)

71.000 USc/LB  (Top.Miktar)

09.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.750,00€/t-12.893,30TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

09.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.900,00€/t-13.998,44TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.03.2020 Memphis/Eastern

10.326,05 Kg/TL  (Max.Fiyat)

71.000 USc/LB  (Top.Miktar)

09.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.822,00€/t-20.791,36TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

08.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.750,00€/t-12.842,37TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

23.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.261,60USc/LB  (Max.Fiyat)

49.93 USc/LB  (Top.Miktar)

08.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.899,00€/t-13.935,81TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.364,12USc/LB  (Max.Fiyat)

51.18 USc/LB  (Top.Miktar)

08.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.822,00€/t-20.709,24TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.03.2020 Memphis/Eastern

10.216,64 Kg/TL  (Max.Fiyat)

71.000 USc/LB  (Top.Miktar)

20.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

02.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-13..119,66TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

02.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.969,00€/t-14.351,45TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.532,40USc/LB  (Max.Fiyat)

52.89 USc/LB  (Top.Miktar)

19.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

02.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.048,00€/t-22.215,95TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.03.2020 Memphis/Eastern

10.111,61 Kg/TL  (Max.Fiyat)

71.000 USc/LB  (Top.Miktar)

01.04.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-13.002,66TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

01.04.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.969,00€/t-14.223,46TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

01.04.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.048,00€/t-22.017,83TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.03.2020 Memphis/Eastern

10.118,50Kg/TL  (Max.Fiyat)

71.000 USc/LB  (Top.Miktar)

31.03.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-13.010,40TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

18.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.719,99USc/LB  (Max.Fiyat)

54.17 USc/LB  (Top.Miktar)

17.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

31.03.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.969,00€/t-14.231,93TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.03.2020 Memphis/Eastern

9.977,47Kg/TL  (Max.Fiyat)

71.000 USc/LB  (Top.Miktar)

31.03.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.496,00€/t-18.041,93TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

17.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.736,05USc/LB  (Max.Fiyat)

55.054 USc/LB  (Top.Miktar)

30.03.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-12.784,32TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

30.03.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.198,00€/t-15.611,07TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

30.03.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.446,00€/t-17.372,47TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

16.03.2020 Memphis/Eastern

9.729,75Kg/TL  (Max.Fiyat)

70.250 USc/LB  (Top.Miktar)

16.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.858,59USc/LB  (Max.Fiyat)

56.74 USc/LB  (Top.Miktar)

27.03.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.800,00€/t-12.693,60TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

27.03.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.970,00€/t-13.892,44TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

13.03.2020 Memphis/Eastern

9.901,01Kg/TL  (Max.Fiyat)

72.000 USc/LB  (Top.Miktar)

27.03.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.301,00€/t-16.226,65TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

13.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.693,91USc/LB  (Max.Fiyat)

55.95 USc/LB  (Top.Miktar)

26.03.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

1.800,00€/t-12.491,28TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

26.03.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.970,00€/t-13.671,01TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.851,09USc/LB  (Max.Fiyat)

57.80 USc/LB  (Top.Miktar)

12.03.2020 Memphis/Eastern

9.779,90Kg/TL  (Max.Fiyat)

72.000 USc/LB  (Top.Miktar)

26.03.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.600,00€/t-18.042,96TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

12.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

25.03.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

1.799,00€/t-12.697,70TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

25.03.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.900,00€/t-13.410,58TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

11.03.2020 Memphis/Eastern

9.690,26Kg/TL  (Max.Fiyat)

71.750 USc/LB  (Top.Miktar)

25.03.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

2.720,00€/t-19.918,30TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.03.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.807,00€/t-19.794,96TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

11.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.787,32USc/LB  (Max.Fiyat)

57.66 USc/LB  (Top.Miktar)

10.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

23.03.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.779,00€/t-12.686,54TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.03.2020 Memphis/Eastern

9.889,46Kg/TL  (Max.Fiyat)

73.250 USc/LB  (Top.Miktar)

23.03.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.900,00€/t-13.398,80TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

20.03.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.779,00€/t-12.573,74TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

10.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.757,60USc/LB  (Max.Fiyat)

57.46 USc/LB  (Top.Miktar)

09.03.2020 Memphis/Eastern

9.953,72Kg/TL  (Max.Fiyat)

73.750 USc/LB  (Top.Miktar)

20.03.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.879,00€/t-13.280,52TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.968,30USc/LB  (Max.Fiyat)

59.04 USc/LB  (Top.Miktar)

20.03.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

2.807,00€/t-19.839,51TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

09.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

19.03.2020 Aceite de Oliva Virgen (Naturel Zeytinyağı) €/t-TL

1.9000,00€/t-13.488,10TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

19.03.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.779,00€/t-12.629,12TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

19.03.2020 Aceite de Oliva Virgen Extra(Sızma Zeytinyağ)€/tTL

3.150 £-22.361,85  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

05.03.2020 Memphis/Eastern

9.819,33Kg/TL  (Max.Fiyat)

73.000 USc/LB  (Top.Miktar)

05.03.2020 ABD No:2 (ort)

7.967,11USc/LB  (Max.Fiyat)

59.23 USc/LB  (Top.Miktar)

18.03.2020 Aceite de OlivaLampante(Yüksek Asit Zeytinyağı)€/t-TL

1.779,00€/t-12.754,18TL  (Max.Fiyat)

 (Top.Miktar)

04.03.2020 Calif/Arizona Midd

0.00Kg/TL  (Max.Fiyat)

0.00USc/LB  (Top.Miktar)

18.03.2020